sinterklaaszeewolde.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
BOEKEN
 
 
 
 
RESERVEER HIER UW SINTERKLAASFEEST!
 
 MAIL VIA    h.van.esch@xmsnet.nl 
 
                                                      
 
Nog steeds is er verwarring over wanneer welke wintergever zijn intrede mag doen. In 1600 nCHR is op initiatief van het Sint Nicolaasgenootschap het z.g. "PACT DER GEVERS" opgesteld. Dit is ondertekend door de drie mannen.

Uit het pact blijkt dat Sint Nicolaas NOOIT VOOR 12 NOVEMBER in het openbaar zal verschijnen en zekerNIET NA 6 DECEMBER zích laat zien.

Bij dit pact is er een ongeschreven regel dat de intocht op de televisie het startsein is voor alle Sint Nicolaas activiteiten.Intochten welke plaatsvinden vóór de uitzending op televisie keurt het Sint Nicolaasgenootschap Nederland dan ook af.  Helaas ook in de afgelopen jaren zijn er comités die zich niet aan deze regels kunnen of willen houden. Bij ons zijn voorbeelden bekend van de Gemeente Gorinchem (intocht 11 november), Tilburg (intocht 12 november), Maastricht (11 november) en Hoek van Holland (uittocht op 9 december).

Onderstaand de tekst van het pact.

ondergetekenden,

Martinus van Tours, ook gekend onder de naam Sint Maarten, wonende op diverse plaatsen in de hemel en op aarde;  

Nicolaas van Myra, ook gekend onder de naam Sint Nicolaas, wonende te Spanje en in diverse plaatsen in de hemel en op aarde;

 

Santa Claus, ook gekend onder de naam Kerstman, woonachtig in het Noordpoolgebied;

 

erkennen elkaars tradities en volksgebruiken als weldoeners van kinderen tijdens de wintertijd;

drukken hun bezorgdheid uit over de mistoestanden die het wezen van de tradities schenden en hun voorbestaan bedreigen;

roepen ouders, handelaars, verenigingen, overheden en alle personen en instanties op die op ons een beroep doen om voortaan in het bijzonder de volgende drie richtlijnen te eerbiedigen:

Intochten, ontvangsten, stoeten, feesten e.d. mogen niet te lang voor het eigenlijke feest plaatsvinden. Elk van ons moet "zijn" tijd krijgen, d.w.z. dat Sint Maarten tot en met 11 november gevierd kan worden; Sint Nicolaas van 12 november tot en met 6 december en de Kerstman van 7 tot en met 25 december. Meer dan één intocht van eenzelfde gever in eenzelfde stad of gemeente wijzen wij af.

Alle manifestaties dienen een kindvriendelijk karakter te hebben. Persoonlijke ontmoetingen met kinderen hebben bij voorkeur een kleinschalig karakter, elk "bandwerk" van onzentwege is volstrekt af te wijzen. Kindvriendelijkheid betekent ook dat wij belonend en aanmoedigend optreden i.p.v. bestraffend en angstaanjagend. Dit geldt ook voor Zwarte Pieten en andere helpers, die onze waardigheid onderstrepen.

 
De belangrijkste waarde die wij aan de kinderen willen schenken           is het besef dat zij kunnen en moeten delen met en geven aan zij die het minder breed

hebben zonder hiervoor een tegenprestatie te verlangen. Wij geven zelf het voorbeeld. Deze waarde staat diametraal tegenover de gulzigheid, hebzucht en consumptiedwang die sommigen volkomen ten onrechte met onze feesten verbinden.

Getekend te Myra op 5 december 1600 na Christus

                     
 
                    Sint Maarten        Sint Nicholaas        Santa Claus
 
 
 
 
 
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl